Szybki kontakt

Pytania i odpowiedzi dot. ASM

Przedstawiamy najczęściej zadawane przez naszych klientów pytania wraz z odpowiedziami dot. Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM) – rozwiązania dedykowanego szczególnie osiedlom mieszkaniowym. To sposób na znacznie obniżenie kosztów ochrony przy zachowaniu – a często nawet zwiększeniu – jakości świadczonej usługi. Zachęcamy do przesyłania kolejnych mailem lub poprzez wiadomośći na Facebooku.

Pytania ogólne – o samym systemie i korzyściach wynikających z jego zastosowania

Dlaczego Wasz system monitoringu określacie jako aktywny?
Ponieważ jest to innowacyjne połączenie zdalnego nadzoru na obrazami z kamer i – to jest wyróżnik – sygnałami z urządzeń zamontowanych na obiekcie z tradycyjnie rozumianą ochroną stacjonarną (połączenie realizowane jest na poziomie oprogramowania naszej stacji monitorowania). Wystąpienie zdarzeń wywołuje szczegółowo opisaną w instrukcji ochrony obiektu reakcję operatora ASM – wysłanie patrolu, rozmowa z mieszkańcem stojącym przed domofonem, zdalne zwolnienie rygla drzwi czy zwrócenie uwagi przez zamontowany na obiekcie głośnik.

Czym ASM różni się od innych systemów zdalnego monitoringu wizyjnego?
Zasadnicza różnica to ciągła obserwacja obrazów z kamer, a nie cykliczne (np. co godzinę) logowanie operatora do systemu na obiekcie. Dodatkowo możemy zdalnie sterować furtkami i szlabanami, a także wykrywać naruszenia siłowe. Operator może też mieć kontakt głosowy z osobą stojącą przy bramie lub furtce. ASM to kompletne rozwiązanie.

Montujecie kamery. Czy po zakończeniu umowy je zabieracie?
Nie. Po określonym w umowie czasie cały zamontowany sprzęt przechodzi na własność osiedla. W przypadku kontynuowania umowy firma nasza bezpłatnie konserwuje system.

Czy to rozwiązanie jest drogie?
ASM jest zwykle tańszy niż tradycyjna ochrona stacjonarna. Drugą korzyścią z zastosowania systemu jest zwiększenie jakości sprawowania ochrony mimo redukcji obsady pracowników bezpośrednio na obiekcie. Ich rolę przejmują operatorzy ASM. Dodam, że stosujemy różne opcje, np. mniej niż dotychczas pracowników na obiekcie + zdalny nadzór kamer albo nawet w niektórych godzinach całkowita eliminacja ochrony stacjonarnej.

Na osiedlu jest już ochrona, która nadzoruje kamery. Co da nam system ASM?
Wiele. Przede wszystkim to, że osiedle będzie stale i dokładniej obserwowane. Nie zapewni tego stacjonarny pracownik, który jednocześnie w dyżurce nadzoruje kamery, obsługuje ruch mieszkańców i wykonuje cykliczne obchody. W przypadku ASM przerw w nadzorze nie ma, a operator ASM jest skupiony wyłącznie na jednym zadaniu.

System oferuje też nowe możliwości, m.in. wideoweryfikację. Operator może (poprzez wymuszenie przez oprogramowanie stacji ASM) co ustalony czas sprawdzać, czy zamknięta jest furtka lub jakieś pomieszczenie. Porównuje obraz wzorcowy z aktualnie przesyłanym. Istnieje też możliwość zdalnego otwierania szlabanów, funkcja przydaje się m.in. przy obsłudze służb komunalnych.

Obawiamy się, że mieszkańcy źle odbiorą brak pracowników ochrony na osiedlu.
Nie można mówić o braku, bo ASM zakłada cykliczne patrole realizowane przez mobilnych pracowników. Umowa precyzuje liczbę i czas trwania takich patroli. Można też stworzyć system mieszany – w określonych godzinach jest realizowana tradycyjnie rozumiana ochrona stacjonarna, a w pozostałych cykliczne patrole. Cały czas obiekt pozostaje pod nadzorem wizyjnym.

Mamy już kamery, czy będą współpracować z ASM?
Zwykle tak, nawet jeśli są to kamery analogowe. Jeśli okaże się, że lepszym rozwiązaniem będzie modernizacja aktualnie posiadanego systemu, to najczęściej realizujemy tę inwestycję na nasz koszt. A po ustalonym czasie całość przechodzi na własność obiektu.

Czy moja wspólnota musi ponieść jakieś koszty?
Najczęściej nie, nawet jeśli chodzi o modernizację czy dołożenie kamer i urządzeń do już istniejącego systemu. Zapewniamy też bezpłatną konserwację systemu podczas trwania umowy.

Czy osiedle będzie bez nadzoru w przypadku awarii systemu?
Nie, standardem w naszej agencji jest zapewnienie ciągłości ochrony. W sytuacjach awaryjnych bezpłatnie zapewniamy dodatkowych pracowników na miejscu.

Czy gwarancja na sprawne działanie systemu trwa rok czy dłużej i co z konserwacją?
Dajemy gwarancję i konserwujemy sprzęt przez tyle, ile trwa zawarta między nami umowa na ochronę (oby jak najdłużej smile).

Pytania szczegółowe, czyli konkretne przykłady zastosowania Aktywnego Systemu Monitoringu

Jestem przedstawicielką wspólnoty – czy mogę mieć w domu dostęp do obrazów z kamer, abym mogła sprawdzić jak pracują dozorcy?
Tak.

Mieszkańcy zapominają domykać furtkę, czy system może to wykryć?
Tak, nasze urządzenia są w stanie powiadomić o tym operatora ASM.

Samochód dostawcy uszkodził mur. Czy operator systemu możemy szybko to zweryfikować?
Oczywiście. W zdecydowanej większości przypadków operator Aktywnego Systemu Monitoringu może zdalnie obejrzeć historię zapisów i bardzo szybko ustalić przebieg zdarzenia.

Kto otworzy bramę wjazdową śmieciarce, jeśli zdecydujemy się na rozwiązanie z całkowitą redukcją w pewnych godzinach stacjonarnej ochrony na obiekcie?
W takich sytuacjach zrobi to zdalnie operator ASM po uprzedniej weryfikacji uprawnień.

Kogo mam powiadomić, jeśli zobaczę, że ktoś niszczy mienie osiedlowe?
Pracownika ochrony na obiekcie lub telefonicznie operatora ASM – numery telefonów są udostępniane mieszkańcom. Następnie znajdujący się w pobliżu, bo obsługujący jedynie kilka sąsiednich osiedli, patrol mobilny dojeżdża na miejsce interwencji. Szczegółowe zasady postępowania zawiera instrukcja ochrony obiektu, która jest obowiązkowym załącznikiem do umowy.

Czy osiedle chronione w systemie ASM musi być ogrodzone?
Nie jest to wymagane.

Położyliśmy na osiedlowych drogach kostkę. Czy przy montażu kamer trzeba będzie ją zerwać?
Jeśli uda się wyjąć poszczególne kostki bez ich niszczenia, to w ten sposób kładziemy pod nimi okablowanie. Montujemy jednak też radiolinie, które pozwalają przesłać obraz z kamer w dużej rozdzielczości nawet na znaczne odległości.

W jaki sposób przesyłane są obrazy z kamer do Państwa stacji?
Przez Internet. Zestawiamy szyfrowane transmisje. Tam, gdzie mamy obawy co do jakości łącza internetowego instalujemy drugie (u innego operatora). Nasze urządzenia zainstalowane na obiekcie co kilkadziesiąt sekund testują oba łącza i wybierają do transmisji to, które aktualnie gwarantuje najlepsze parametry. W przypadku awarii jednego łącza transmisja od razu przesyłana jest przez drugie.

Nasza spółdzielnia szuka firmy, która stworzy tylko dla nas (w naszej siedzibie) centrum monitorowania alarmów. Czy ASM to potrafi?
Tak, możemy zbudować zupełnie niezależne centrum aktywnego monitoringu.

Polecamy do przeczytania: