Szybki kontakt

O firmie

Agencja ochrony MEN Warszawa jest firmą rodzinną z polskim kapitałem, od 1992 r. obecną na terenie woj. mazowieckiego, zwłaszcza w Warszawie i miejscowościach satelickich. Specjalizujemy się w ochronie osiedli mieszkaniowych oraz parkingów, również nimi zarządzając. Świadczymy usługi ochroniarskie dla firm w wielu branżach – chronimy budowy, biura, magazyny, sklepy oraz imprezy okolicznościowe, realizowaliśmy usługi ochroniarskie dla urzędu miasta Warszawa.
Dopasowana oferta agencji ochrony
Nasi klienci (m.in. liczne wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy) doceniają u nas łatwość kontaktu i elastyczność oraz oszczędności, jakie mogą pozyskać wybierając naszą firmę ochroniarską. W działalności stawiamy na uczciwe zasady, też wobec pracowników. To przecież strażnicy i sposób wykonywania przez nich ochrony są wizytówką firmy. Wysokie kryteria zatrudnienia pozwalają nam na wyselekcjonowanie osób dysponujących przygotowaniem, wiedzą, umiejętnościami, predyspozycjami psychicznymi i fizycznymi do wykonywania zadań ochrony o najwyższej skali trudności.

Na podstawie koncesji nr L-0355/00 wydanej przez MSWiA mamy uprawienia do realizowania usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej (ochroniarze na obiekcie, patrole, konwojowanie, monitorowanie alarmów i przekazów z kamer) oraz zabezpieczenia technicznego (projektowanie i montaż oraz konserwacja mechanicznych i elektronicznych urządzeń typu kamery, systemy alarmowe, kontrola dostępu). Innymi słowy, jest to pełny zakres zezwoleń.

Agencja ochrony MEN jest wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000016433. NIP: 524-00-17-422. Firma jest ubezpieczona zgodnie z wymogami ustawy o ochronie osób i mienia.

Polecamy do przeczytania: