Szybki kontakt

Nadzór nad wykonywaniem pracy strażników

Agencje ochrony stosują różnorodne sposoby kontroli pracy swoich pracowników. Nasze ponad 20-letnie doświadczenie pozwoliło nam wybrać te, które sprawdzają się najbardziej na chronionych obiektach, niezależnie czy to są osiedla mieszkaniowe czy sklepy, magazyny, hotele, biura czy parkingi.

Active Guard.

To bardzo nowoczesne rozwiązanie, którego możliwości daleko wykraczają poza branżę security. W naszej agencji ochrony jest to obecnie standard. Na każdym chronionym obiekcie wykorzystujemy te urządzenia do kontroli wykonywania obchodów przez pracowników ochrony, a także do zapewnienia im większego bezpieczeństwa (urządzenie potrafi wykryć m.in. upadek strażnika, w każdej chwili może on też natychmiast wezwać patrol interwencyjny).

Na chronionych przez nas obiektach w wyznaczonych miejscach – uzgodnionych ze Zleceniodawcą – umieszczamy tzw. tagi. Są to punkty, do których pracownik ochrony musi podejść i zeskanować je Active Guardem. Informacja o „odbiciu” punktu jest transmitowana do stacji monitorowania w czasie rzeczywistym. Podczas obchodu strażnik zwykle musi pojawić się przy kilkunastu punktach. Ważna jest kolejność ich „odbicia”, a także przedział czasu, w którym to robi. Wszelkie odstępstwa są natychmiast sygnalizowane w stacji monitorowania, co skutkuje sprawdzeniem, jaki jest tego powód. Z urządzenia można korzystać wszędzie – na terenie otwartym, jak i w garażach i piwnicach czy klatkach schodowych. Raporty z obchodów są w każdej chwili dostępne dla Zleceniodawcy.

Więcej możliwości urządzeń Active Guard przedstawia film:

Na większych obiektach wykorzystujemy urządzenie Active Track, które oprócz wymienionych wyżej funkcjonalności pozwala na rejestrację pozycji GPS pracownika ochrony. Pozycje są przesyłanie on-line do stacji monitorowania.

Kamery w pomieszczeniach ochrony.

Obraz z kamer jest transmitowany na żywo do stacji monitorowania, gdzie inspektorzy mają podgląd on-line na to, co pracownik ochrony robi w dyżurce. Dzięki temu mamy pewność, że prawidłowo realizuje powierzone mu zadania, ale jednocześnie sam jest też chroniony – w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zostanie to wychwycone i wywoła przyjazd patrolu interwencyjnego.

Kontrole inspektorów na obiektach.

Nowoczesne rozwiązania techniczne nigdy nie zastąpią wizyty inspektora nadzorującego na chronionym obiekcie. Kontrole takie odbywają się kilka razy podczas dyżuru, są niezapowiedziane i realizowane w różnych odstępach czasowych. Inspektorzy są cyklicznie szkoleni oraz wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony prowadzoną przez komendantów wojewódzkich policji.

Zaufanie.

Odpowiednio wyselekcjonowani i przeszkoleni pracownicy ochrony są naszą wizytówką.