Szybki kontakt

Jak wybrać agencję ochrony dla osiedla

Znalezienie agencji ochrony do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla nie musi być skomplikowanym zadaniem. W tym poradniku podpowiadamy, na co trzeba zwrócić uwagę przy wyborze firmy ochroniarskiej.

Koncesja. To podstawowy wymóg, wszystkie agencje ochrony muszą mieć zgodę ministra spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności w formie bezpośredniej ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego (najlepiej obie, co zapewni kompleksową obsługę). Warto poprosić o xero koncesji oraz zweryfikować te uprawienia (czy nie zostały cofnięte) w departamencie koncesji i zezwoleń MSW.

Ubezpieczenie. Od stycznia 2014 r. obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi każda agencja ochrony musi mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ochroną osób i mienia. Brak tego ubezpieczenia może spowodować cofnięcie koncesji, nie mówiąc o braku możliwości dochodzenia odszkodowania przez klienta w przypadku zdarzenia. Należy poprosić o xero ubezpieczenia.

Terminowe pensje dla pracowników. Niezwykle istotny element przy wyborze agencji ochrony – opinie dotyczące wypłacalności firmy w stosunku do jej pracowników. W mediach i na forach internetowych czasem pojawiają się informacje, że pracownicy niektórych firm ochroniarskich nie dostają na czas swoich wynagrodzeń. Ma to bardzo negatywne przełożenie na jakość ich pracy na obiekcie klienta. Warto podpytać też pracowników, w jaki sposób otrzymują wynagrodzenia – na konto czy gotówką; czy mają umowy i czy są w nich określone terminy zapłaty; czy firma wywiązuje się w tych terminów.

Brak zaległości wobec ZUS i US. Należy domagać się aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami i innymi świadczeniami.

Czas funkcjonowania firmy na rynku. Wieloletnie doświadczenie w ochronie to dobrze przygotowane m.in. instrukcje ochrony obiektu czy procedury reakcji na zagrożenia. Pracownicy w takich agencjach zwykle są lepiej przeszkoleni, a doradcy – np. przy dobieraniu sprzętu zabezpieczenia technicznego bardziej doświadczeni. Firma może mieć wynegocjowane atrakcyjne stawki np. na zakup sprzętu alarmowego. Ogólnie mówiąc – tzw. „know how” odgrywa kluczową rolę, gdy chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców.

Referencje. Należy zwrócić uwagę na charakter i typ chronionych obiektów. Np. poszukując agencji ochrony na osiedle mieszkaniowe raczej szukajmy takiej, której referencje dotyczą takich właśnie obiektów, a nie sklepów, magazynów czy imprez masowych.

Elastyczność agencji ochrony. Agencja ochrony przyjmując obiekt do ochrony powinna zaproponować wzmocnienie techniczne, tj. warto wynegocjować, aby firma może za darmo zamontowała kamery, kontrolę dostępu (szlabany, domofony) lub inne tego typu elementy, a następnie czy po ustalonym czasie sprzęt przejdzie na własność klienta.

Regulamin ochrony. W stosunku do obiektu powinien powstać dokument, który będzie ściśle określał sposób sprawowania ochrony i zadania dla poszczególnych pracowników. Agencje ochrony różnie nazywają ten dokument: regulamin ochrony, plan ochrony lub instrukcja ochrony.

Kontrola i nadzór nad pracownikami ochrony. Należy sprawdzić, ile razy w ciągu doby odbywają się kontrole inspektorów na chronionym obiekcie. Czy pracownicy ochrony dysponują elektronicznym systemem kontroli obchodów (najlepiej on-line) i czy klient, gdy tylko tego zażąda, ma możliwość otrzymania raportu z obchodów? Czy firma ochroniarska stosuje inne sposoby kontroli swoich pracowników, np. podgląd wideo dyżurki z transmisją do centrum monitorowania?

Kontakt z mieszkańcami. Mieszkańcy powinni mieć bezpośredni numer telefonu do pracowników ochrony na osiedlu. Otrzymają go w ulotkach bądź poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych wraz z podstawowymi informacji o zakresie ochrony.

Sposób kontaktu z firmą w trakcie trwania umowy. Do obiektu powinien zostać wyznaczony przedstawiciel z ramienia agencji do codziennych kontaktów roboczych.

Stawka to nie wszystko. Wynagrodzenie dla agencji ochrony to w głównej mierze płace dla pracowników. Oczekiwania finansowe klienta powinny uwzględniać fakt, że dobrze opłacany strażnik to prawidłowa jakość wykonywanej przez niego pracy, a także lepsze narzędzia do jej wspomagania (np. Active Guard – system kontroli obchodów). Można szukać agencji, które nie mają rozbudowanych działów administracyjno – sprzedażowych, dzięki czemu są w stanie konkurować atrakcyjnymi stawkami i jednocześnie jakością zatrudniając strażników za odpowiednie wynagrodzenie.