Szybki kontakt

Więcej osiedli przechodzi na zdalny monitoring

Zapraszamy do przeczytania rozmowy z Danielem Dideńko, prokurentem agencji ochrony MEN, o Aktywnym Systemie Monitoringu. To innowacyjne rozwiązanie znacznie obniżające koszty klasycznej ochrony fizycznej.

Jakie są obecne trendy w ochronie osiedli mieszkaniowych i skąd się biorą?

Do niedawna standardem ochrony osiedli mieszkaniowych była ochrona fizyczna wspierana niekiedy rozwiązaniami technicznymi (systemem nadzoru wizyjnego lub kontrolą dostępu). W ostatnich latach widzimy jednak wyraźny trend rezygnacji z klasycznego pracownika ochrony pełniącego dyżur na osiedlach. Wpływ na to ma wiele czynników, z których na pierwszy plan wysuwają się przede wszystkim rosnące w ostatnich latach koszty pracy związane m.in. z wprowadzeniem stawki godzinowej. Nie bez znaczenia są również znaczny spadek cen elektronicznych elementów zabezpieczenia technicznego oraz rozwój kanałów transmisji, dzięki którym możemy przesłać obraz z kamer w dowolne miejsce nie tracąc na jego jakości.

Bazując na naszych wieloletnich doświadczeniach stworzyliśmy usługę, która odpowiada na aktualne potrzeby rynku ochrony nieruchomości mieszkaniowych, które – upraszczając – można wyrazić stwierdzeniem „chcemy równie skutecznej ochrony, tylko taniej”.

Co to za usługa?

Nazwaliśmy ją Aktywnym Systemem Monitoringu (ASM). To coś więcej niż klasyczny zdalny nadzór wideo.

Czym wyróżnia się od innych systemów zdalnego nadzoru wizyjnego?

Obecnie funkcjonuje na rynku kilka sposobów świadczenia zdalnej ochrony polegającej m.in. na obserwacji „na odległość” w centrum odbiorczym firmy ochroniarskiej obrazów z kamer zainstalowanych na obiekcie. Najczęściej są to wideo-patrol i wideo-weryfikacja, których zasada działania polega na cyklicznym, wykonywanym w uzgodnionych odstępach czasu (np. co godzinę), zdalnym podglądzie kamer klienta.

W przypadku ASM w związku z faktem, iż jeden operator obsługuje kilka obiektów, obraz z kamer obserwowany jest nieprzerwanie przez 24h. Poza tym z uwagi na to, że zazwyczaj nie jesteśmy w stanie kamerami i innymi systemami „pokryć” całego obiektu, dodatkowo – niezależnie od operatora – na chronionych obiektach kilka razy dziennie pojawiają się fizycznie pracownicy mobilni i sprawdzają stan zabezpieczenia, tak jak to kiedyś robił pracownik ochrony „stacjonujący” na obiekcie. Jest to bardzo istotne zwłaszcza w przypadku osiedli mieszkaniowych, które zazwyczaj mają charakter półotwarty i pożądane są tam działania prewencyjne.

Oczywiście ASM nie wymaga, aby opisywane przeze mnie patrole musiały się odbywać – system może działać bez nich, tyle że wtedy zwykle rekomendujemy doposażenie obiektu w nowe kamery i inne urządzenia wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa.

Co w przypadku, gdy na osiedlu w ogóle nie ma kamer i szlabanów albo te, które są, trzeba zmodernizować? Kto za to zapłaci?

Przed rozpoczęciem świadczenia usługi na własny koszt integrujemy z naszym ASM wszelkie zainstalowane już u klienta systemy bezpieczeństwa. Dokonujemy niezbędnych modernizacji lub instalujemy nowy sprzęt. Często w ramach dłuższej współpracy współuczestniczymy w kosztach takich instalacji lub nawet pokrywamy je w całości. To istotny zysk dla osiedla – mieszkańcy mogą mieć dużo taniej bądź nawet bezpłatnie nowoczesny sprzęt, który pozostanie na obiekcie przez kolejne lata.

Obraz z kamer trafia do centrum monitorowania. Co się tam dzieje?

Operatorzy Aktywnego Systemu Monitoringu w swoich podstawowych obowiązkach mają obserwowanie obrazów z kamer. Robią to, co podkreślam, w sposób stały, a nie w określonych odstępach czasu. Ponadto stanowią swego rodzaju centrum alarmowe dla mieszkańców, którzy dzięki dedykowanemu im i dostępnemu przez całą dobę numerowi telefonu mogą zgłaszać wszelkie problemy, które – jak pokazuje nasze doświadczenie – niejednokrotnie daleko wykraczają poza zakres ochrony mienia.

Częstym tematem zgłoszeń są codzienne problemy funkcjonowania enklaw mieszkaniowych, jak np. złe parkowanie czy za głośna impreza w lokalu obok. Nasi operatorzy wraz z pracownikami mobilnymi starają się reagować adekwatnie do problemu: mogą wezwać straż miejską, gdy nie uda się ustalić kierowcy źle zaparkowanego pojazdu albo poprosić lokatora urządzającego imprezę o ściszenie muzyki.

Mówił Pan wcześniej nie tylko o kamerach, ale i o innych urządzeniach, które montujecie. O jaki sprzęt chodzi?

Dzięki wspomnianym urządzeniom operator może nie tylko biernie obserwować to, co dzieje się na obiekcie, ale również podejmuje aktywne działania (stąd nazwa Aktywny System Monitoringu). Chodzi m.in. o zdalne otwarcie szlabanu czy bramy wjazdowej karetce pogotowia, straży pożarnej, śmieciarce czy innym pojazdom zgłoszonym przez zleceniodawcę, może także przez głośnik zamontowany na obiekcie zwrócić uwagę osobie zakłócającej porządek.

Ponadto dzięki zamontowanych przy wejściach bądź w garażach domofonom zintegrowanym z centrum ASM osoby chcące dostać się na obiekt mogą w łatwy i szybki sposób uzyskać informacje o zasadach dostępu.

Czy zdalny monitoring wizyjny osiedla jest lepszy od stacjonarnej ochrony?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Każdy obiekt jest inny i dla każdego z nich wymagana jest solidna analiza, na podstawie której można zaplanować, w jakiej formie należałoby zastosować ochronę. Biorąc jednak pod uwagę, jak ważnym aspektem są koszty ponoszone przez zleceniodawców oraz na jakim poziomie funkcjonowała do tej pory ochrona fizyczna obiektów mieszkaniowych można zaryzykować stwierdzenie, że dobrze zaplanowany zdalny monitoring wizyjny osiedla powoduje znaczne obniżenie kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa a niejednokrotnie nawet znacznie go podnosząc.

Jak wygląda współpraca firmy ochroniarskiej z zarządcą nieruchomości?

Zarządcy nieruchomościami czy administratorzy obiektów są często równoległymi beneficjentami świadczonych przez nas usług. Dzięki naszej całodobowej aktywności na osiedlu operatorzy są bardzo cennym źródłem informacji niezbędnych dla zarządców i administratorów. Nasi pracownicy na bieżąco informują ich o występujących usterkach, ważnych dla nich zdarzeniach czy postępach prac wykonywanych na obiekcie.

Zarządcy mogą również skorzystać z naszego nowego produktu. To Aktywny System Nadzoru, który można zintegrować z ASM. Przykładowo, w aplikacji na smartfonie zarządca może zobaczyć podgląd z kamery po to, aby ocenić czy napadło już tyle śniegu, że wymagane jest odśnieżanie. Może też w innowacyjny sposób nadzorować pracę swoich podwykonawców.

W jaki sposób przekonałby Pan mieszkańców do zmiany formy ochrony ze stacjonarnej na zdalną?

Podejmując rozmowy z potencjalnym klientem staramy się uczciwie przedstawić wszelkie zalety, jak i wady proponowanego systemu. Nie jest moim zadaniem przekonywanie kogoś na siłę do takich czy innych rozwiązań. To klient musi być przekonany do naszego rozwiązania, my staramy się, aby swoją decyzję podjął świadomie na podstawie rzetelnych danych.

Zapraszam do bezpośredniego kontaktu: d.didenko@ochrona-men.pl, tel.: 22 818 80 07.